ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

 

A "Kapcsolat - > Küldés" gomb megnyomásával hozzájárulok ahhoz, hogy a Haág Zalán (továbbiakban Adatkezelő) a fenti a személyes adataimat, valamint politikai szimpátiám tényét, mint különleges adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény és egyéb jogszabályok alapján a velem való kapcsolattartás, rendezvényekre való meghívás, program-tájékoztatás céljából kezelje.

 

Hozzájárulok továbbá ahhoz, hogy személyes adataimat, valamint politikai szimpátiám tényét mint különleges adatot az Adatkezelő vagy az adattovábbítás címzettje Magyarországon, az Európai Gazdasági Térségről szóló szerződésben részes valamely államban működő adatfeldolgozó részére adatfeldolgozási céllal átadja. Hozzájárulásom visszavonásig érvényes.

 

Tudomásul veszem, hogy az Adatkezelőnél kérelmezhetem a személyes adataim kezeléséről való tájékoztatást, személyes adataim helyesbítését, törlését vagy zárolását. Az Adatkezelő ingyenesen, a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban ad tájékoztatást az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

Az Adatkezelő az érintett valóságnak nem megfelelő személyes adatát az érintett kérelmére haladéktalanul, legfeljebb azonban öt napon belül a valóságnak megfelelő személyes adatra helyesbíti. Az Adatkezelő az érintett kérelmére a személyes adatait egy munkanapon belül – az érintett kérelme szerint – törli vagy zárolja. A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Amennyiben úgy érzem, hogy az Adatkezelő a személyes adataim kezelésére vonatkozó törvényi szabályokat nem tartja be, jogosult vagyok bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) fordulni.

 

Az oldal működése közben egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyez el felhasználóink számítógépén. A cookie-k kizárólag a felhasználók azonosításának megkönnyítését szolgálják, más célra nem vesszük őket igénybe. A cookie-fogadás látogatói, felhasználói tiltása az alkalmazás használatának nem akadálya.

 

Adatkezelő: : Haág Zalán (email: zalan(at)haag.hu)